Υποβολή Έργων

Αν θέλετε να υποβάλετε το έργο σας προς αξιολόγηση στις Εκδόσεις Ζενίθ, στείλτε με e- mail:

1. Ολοκληρωμένο το έργο σας.
2. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επικοινωνίας.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ekdoseiszenith.gr

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας